Navigace

Navigace

Obsah

Turistická destinace Český les - Oberpfälzer Wald

Typ: ostatní
Cílem projektu uzavřeným mezi mezi InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e. V. a místní akční skupinou Český les je přispět k dalšímu rozvoji česko-bavorské příhraniční oblasti jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru. Cílem marketingové studie je zmapovat a popsat předpoklady a regionální zdroje v oblasti turistiky a rekreace, které je možné komercionalizovat, to znamená využít pro cestovní ruch.


Stěžejní aktivitou projektu je spolupráce při zpracování marketingové studie (společná realizace), která bude zpracována v návaznosti na bavorskou část příhraniční a při formulaci strategických cílů využije podklady získané od bavorského partnera.

 Společná realizace bude spočívat jednak v přípravě a korektuře podkladů pro plastickou mapu česko-bavorského příhraničí, jednak při společné tvorbě marketingové studie, zejména pak formulaci strategických cílů v návaznosti na cíle a opatření přijatá na bavorské straně hranice. Součástí studie bude i návrh okruhů další přeshraniční spolupráce a realizace konkrétních projektů. Parneři se budou společně podílet během realizace i na řízení projektu, přičemž hlavními koordinátory projektu budou zaměstnanci hlavního partnera - MAS Český les.

 

Díky projektu se vytvoří:

-          600 ks plastických map - z toho polovina bude předána bavorskému partnerovi

(legenda v česko-německém provedení)

-          marketingová studie - tištěná verze 100 ks v českém jazyce, 10 ks v německém jazyce

(celá marketingová studie bude přeložena do německého jazyka)

 

-          marketingová studie - 100 ks CD

-          drobné propagační předměty - 200 ks

 

Realizace projektu: 1.4.2009 – 31.5.2010


Vytvořeno: 18. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: