Navigace

Navigace

Obsah

Pracovní schůzka k propojení české a německé hipoturistiky, Klenčí pod Čerchovem

Typ: ostatní
V rámci dvoudenního semináře MAS Český les, občanského sdružení Koráb a společnosti AgAkcent se ve čtvrtek dopoledne uskutečnila schůzka a seminář s koňskou tématikou. Program začal obecnou přednáškou Jirky Baiera, který představil stav jednotlivých hipo -projektů probíhajících na západě Čech. Na jeho úvodní slovo navázal velice aktivní pan Malhaus, provozovatel penzionu Vital park v Drahotíně. Jeho přednáška byla řečena od srdce, z jeho toku slov bylo možno vyposlouchat ohromné zapálení do podnikání v šetrném cestovním ruchu, v hipoturistice.


Po zmíněných dvou přednáškách se rozpoutala výrazná diskuse, kdy došlo k hovorům nad mapami. Hovořilo se o stavech jednotlivých cest a jejich užitečnosti. Pracovníci získávali potřebné informace od „koňáků“, starostů a právnických osob. Po této diskusi přišla na řadu přednáška dvou německých starostů z příhraničních měst. Tito pánové, za překladu manželů Malhauseových z Vital Parku, hovořili o stavu hipoturistiky v sousedním Německu, kde tato alternativní forma cestování již funguje několik let. V závěru dopoledního programu proběhl ještě jeden kolektivní rozhovor, kde se dospělo k jednotlivým závěrům, které je třeba dotáhnout do zdárného konce pro fungování a podporu jednotlivých mikroregionů a mikropodniků v rámci hipoturistiky.

Hlavními úkoly pro jaro 2013 je tedy: dokončit proznačení hipostezek a vydat studii i informativní brožuru k hipostanicím. Zejména pak propojit regiony Bavorsko a západní Čechy, utvořit z těchto dvou celků jeden. Jeden ve smyslu ucelené mapy a brožury hipotras a hipostanic. Všem těmto myšlenkám bylo požehnáno dobrým obědem v hotelu Výhledy, kde se celý seminář konal. Semináře se zúčastnilo cca 15 osob z řad koňáku, starostů, pracovníků MAS Český les, německých kolegů a právnických osob. Díky takto širokému spektru účastníků a přednášejících se dospělo k velice konstruktivním výsledkům.


Vytvořeno: 16. 3. 2016
Poslední aktualizace: 2. 2. 2017 3:48
Autor: