Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 5. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center – (I.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 9. 1. 2018 svou 5. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.1.3. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 9. 1. 2018 od 4:00 hod. do 12. března 2018
do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční dne 1. 2. 2018 od 11 hodin v kanceláři MAS - Pozvánka ke stažení 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 5 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les z. s_

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les z. s_

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les z. s_

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les z. s_

Příloha č. 7 Principy a voditka komunitní práce

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.