Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 6. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (II.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 20. srpna 2018 svou 6. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.1.2 Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 20. srpna 2018 od 14:00 hod. do 09. listopadu 2018 do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele se uskuteční 6. září v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 13 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 6 – znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les, z. s.

Příloha č. 7 Podporované aktivity

Příloha č. 8 Definice cílových skupin

Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 10 Údaje o sociální službě

Příloha č. 11 Přehled čerpáni vyrovnávaci platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 12 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.