Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 3. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Vznik a rozvoj sociálních podniků (I.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 10. listopadu 2017 svou 2. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na Opatření B.2.1 Vznik a rozvoj sociálních podniků.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 10. listopadu 2017od 4:00 hod. do 12. ledna 2018
do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční dne 27. 11. 2017 od 8 hodin v kanceláři MAS  - Pozvánka ke stažení 

 

Výzva č. 3 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení...

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les, z. s.

Příloha č. 7 Podporované aktivity

Příloha č. 8 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 9 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

Příloha č. 10 Podnikatelský plán - formulář 

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.