Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 9. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Podpora zaměstnanosti (III.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 17. září 2018 svou 9. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření B.3.1 Podpora zaměstnanosti.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 17. září 2018 od 14:00 hod. do 09.  listopadu 2018 do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele se uskuteční 27. září v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 10:30 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Seminář pro příjemnce k 8. a 9. výzvě se uskuteční dne 14.  prosince 2018 od 10 hodin, v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75, Domažlice.

Pozvánka na seminář pro příjemce

 

Výzva č. 9 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les, z. s.

Příloha č. 7  Aktivity podporované v rámci Programového rámce OPZ

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.