Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 8. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center – (II.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 17. 9. 2018 svou 8. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.1.3. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 17. září 2018 od 14:00 hod. do 09. listopadu 2018 do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele se uskuteční 27. září v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 8:30 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Seminář pro příjemnce k 8. a 9. výzvě se uskuteční dne 14.  prosince 2018 od 10 hodin, v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75, Domažlice.

Pozvánka na seminář pro příjemce

 

Výzva č. 8 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les, z. s.

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les, z. s.

Příloha č. 7 Přincipy a vodítka komunitní práce

 

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.