Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 14 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 14. výzvě MAS PRV 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve 14. výzvě PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 25. ledna 2024 svou 14. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fichi 10.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 14 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech od 14. února 2024 do 28. února 2024.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 06. 02. 2024 od 10 hodin v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích.

 

Výzva číslo 14 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář 

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí:

- k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 10 - Rozvoj venkovského prostoru

Fiche 10 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků, malých či středních podniků

Příloha č. 5 - Instrukce pro vyplnění přílohy

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce

 

Dokumenty MAS:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Dodatek č. 3 k Programovému rámci PRV

Interní postupy MAS Český les, z. s., pro PRV (včetně hodnocení a výběru projektů a střetu zájmů)

Etický kodex - Výzva č. 14

 

Užitečné dokumenty:

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2023 - okres Domažlice

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2023 - okres Tachov

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Čestné prohlášení účastníka výběrového/zadávacího řízení či cenového marketingu

Příručka pro publicitu PRV

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Nejčastější chyby v ŽOD a v ŽOP