Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 02 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

 

MAS na základě svého rozhodnutí požádala SZIF o strono Výzvy č. 2 a tato výzva byla nahrazena Výzvou č. 3

Storno výzvy