Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 07 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci výkonnou radou v 7. výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí pro 7. výzvu PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 12. února 2020 svou 7. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 5, 8 a 10 

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 28. února až 13. března 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 25. 2. 2020 od 9 hodin v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a 
od 13 hodin v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

Výzva č. 7 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělství

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 5 - Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 10 - Rozvoj venkovského prostoru

Fiche 10 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků, malých či středních podniků

Příloha č. 5 - Instrukce pro vyplnění přílohy

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce

Příloha č. 22 - Investiční priority (čl. 20 b - školy)

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet podílu příjmu ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele za uplynulý kalendářní rok

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy MAS pro PRV  (včetně hodnocení a výběru projektů a střetu zájmů)

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Technologie nebo stroje přispívající ke snížení emisí NH3 do ovzduší

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci

Počet obyvatel v obcích https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika výpočtu finančního zdraví

Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV