Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 08 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 8. výzvě MAS PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v 8. výzvě PRV

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 15. června 2020 svou 8. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 2, 8 a 10.

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v rámci Výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova MAS Český les, že ve smyslu změny Postupů administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1. provedené Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), se budou veškeré Žádosti o dotaci v opatření 19.2.1. předávat na MAS elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře každého žadatele.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 7. až 23. července 2020.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 2. 7. 2020 od 9 hodin v kanceláři MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích a 
od 13 hodin v sídle MAS ve Starém Sedlišti 359.

Výzva číslo 8 - znění

Mapa území MAS Český les

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí: 

- k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 2 - Rozšíření a podpora nabídky místních produktů

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 8 - Podpora lesnictví

Fiche 8 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 10 - Rozvoj venkovského prostoru

Fiche 10 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

 

Pravidla pro žadatele PRV (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků, malých či středních podniků

Příloha č. 8 - Potvrzení KVS nebo MěVS v Praze SVS

Příloha č. 9 - Smlouvy o fungování EU

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 19 - Průvodní list k LHP

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce

Příloha č. 22 - Investiční priority (čl. 20 b - školy)

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2014 - 2020

Interní postupy MAS Český les, z. s., pro PRV (včetně hodnocení a výběru projektů a střetu zájmů)

 

Užitečné dokumenty:

Postup pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře a následnou registraci

ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2020

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Příručka pro publicitu PRV