Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené v 5. výzvě (16. kole)

Zprávy

Obec Díly - Přírodní galerie

Realizace přírodní galerie Díly je soubor sedmi exteriérových expozičních výstavních ploch v plenéru v centru obce v bezprostřední blízkosti kaple. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Římskokatolická farnost Bor u Tachova - Oltář Panny Marie Čenstochovské

Záměrem je zrestaurovat a celkově rehabilitovat barevné a plastické kvality dřevořezeb oltáře Panny Marie Čenstochovské nacházející se v Loretě v Boru u Tachova. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří - Obnova sakrálních staveb na území DSO Sedmihoří

Dojde ke stavební obnově 19 drobných sakrálních staveb nacházející se na území Dobrovolného svazku Sedmihoří. Součástí je i výroba propagačního materiálu pro potřeby cestovního ruchu. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Obec Ctiboř - Víceúčelové hřiště Ctiboř

Rekonstrukce stávajícího sportoviště u kaple ve Ctiboři na víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal a basketbal s umělým polyuretanovým povrchem. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Obec Třemešné - Klubovna SDH Třemešné

V nástavbě patra budovy obecního úřadu vznikne klubovna místního sdružení dobrovolných hasičů s víceúčelovým využitím. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

SDH Postřekov - Vybavení dětského hřiště před hasičskou zbrojnicí v Postřekově

Vybudování veřejného dětského hřiště před hasičskou zbrojnicí v Postřekově. Vytvoření dopadových zón, nákup a montáž herních prvků, pořízení zahradní sekačky pro údržbu. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Obec Staré Sedlo - zázemí pro trávení volného času nejen pro děti a mládež

Nákup a instalace herních prvků, stroje na údržbu travního porostu, oplocení a altánu se sedacím vybavením. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Mateřská školka BENJAMÍNEK - Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek

Vybavení nábytkem, dekoracemi, herními prvky, hudebními nástroji, vybavení pro stolování atd. pro nově vybudovanou školku v Draženově. Školka může sloužit až 20 dětem od 3 – 6 let. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Obec Studánka - Vybudování keramické dílny ve Studánce

Vestavba keramické dílny do stávajících prostor víceúčelového zařízení v obci Studánka, která bude sloužit široké veřejnosti. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Obec Meclov - Dětské hřiště Meclov

Vybudování zázemí pro mimoškolní péči o děti a mládež – nové venkovní hřiště včetně zeleného prostranství přímo na návsi v obci. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Klub českých turistů - Čerchov – Kurzova věž – statické zajištění a naučná stezka

Projekt staticky zajistí severní stěnu věže a ošetří ji proti povětrnostním vlivům a průniku vlhkosti do vnitřních částí. Na přístupové trase k rozhledně bude instalována naučná stezka Historie Čerchova. Na 3 panelech se zobrazí vývoj Čerchova v období let 1893 – 1938, 1938-1989, 1989 – dosud. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Linda Birnerová - Spokojenost zvířat

Pořízení vybavení pro zahájení činnosti podnikatelky v oblasti služeb – stříhání a úprava domácích zvířat a e-shop. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Občanské sdružení Koráb - Podnikání na venkově

Projekt chce vzdělávat hospodářské, podnikatelské subjekty, veřejnoprávní organizace, které působí v oblastech podporovaných v ose III PRV, popřípadě aby mohli hospodářské subjekty na venkově diverzifikovat svoji činnost a působení v podporovaných oblastech. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor:

Občanské sdružení Koráb - Mapování nehmotné kultury horního Chodska

Soubor aktivit mapující místní tradice a národopis horního Chodska bude podkladem pro další činnost vedoucí k ochraně tohoto nehmotného dědictví. Bude zdokumentována výroba chodského kroje a tradiční chodská svatba. celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor: