Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené v 7. výzvě (18. kole)

Zprávy

Město Bor - Zlepšení vzhledu a funkčnosti kaple v Dolech

Kaple v Dolech je od úprav v roce 2010 využívána jako společenská místnost. Pro zlepšení celkového vzhledu a funkčnosti kaple a jejího zařízení byla přesklena a natřena okna, vyměněna a pozlacena kopule včetně kříže, pořízena plynová kamna, pivní set k sezení, dataprojektor a vizualizér se stativovým plátnem. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Římskokatolická farnost Horšovský Týn - Restaurování varhan v kostele

Varhany v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou jsou v regionu ojedinělým dokladem varhanářského umu a řemesla slavného rodu Guthů z Čisté u Rakovníka. Touto částkou se podařilo varhany opravit, a tak je možné je opět pravidelně využívat při nedělních bohoslužbách i každoročních kulturních a hudebních akcích jako je Noc kostelů, charitativní koncert na Tři krále apod. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Obec Tisová - Víceúčelové sportoviště Tisová

Vzniklo nové venkovní víceúčelové sportoviště pro děti a dospělé, které je umístěno na okraji obce. Jedná se o balanční, sportovní, polyfunkční herní a fitness zařízení, jehož součástí je síťová pyramida, sprinter, orbitrek (posilující prvek pro ženy), pirueta a tabule pro kreslení. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Obec Ctiboř - Rekonstrukce fotbalového hřiště Ctiboř

Do rekonstrukce fotbalového hřiště ve Ctiboři je zahrnuta oprava sportovních kabin, oplocení a venkovní vybavení fotbalového hřiště. Tyto prostory jsou místem pořádání různých kulturně společenských akcí v obci a pravidelně ho využívají spolky dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednoty, které se i podílely dobrovolnickou prací při opravě oplocení. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

TJ Dynamo Studánka - Výstavba kabin a společenské místnosti

Díky novým kabinám a společenské místnosti v prostorách místního sportovního areálu TJ Dynamo Studánka mají sportovci, ale také všechny spolky v obci, důstojné zázemí pro pořádání akcí nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. V okolí objektu bylo provedeno ozelenění. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Obec Třemešné - Pozdvihnutí společenského života v Třemešném

Kompletní modernizace sálu kulturního domu. Prostor byl nově vymalován a bylo pořízeno nové vybavení - stoly a židle. Okolí kulturního domu bylo ozeleněno. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Narovec Zdeněk - Modernizace a rozšíření autoopravny

Modernizace a rozšíření stávající opravny automobilů, kterou vlastní a zároveň provozuje mladý živnostník v Semošicích u Horšovského Týna. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Občanské sdružení Koráb - Vzdělaný venkovan

V šesti modulech získali účastníci nové informace potřebné pro rozvoj venkova v oblasti práva, pracovně-právních vztahů spojených s podnikáním a informace o nových programech na podporu venkova z národních i evropských zdrojů, aby tyto informace uplatnili při aktivní práci pro svou obec. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Kulturní spolek Bernarticka - Pořízení víceúčelového zařízení – podia

Mobilní podium se zastřešením a nůžkový stan sloužící jako šatna využívá Kulturní spolek Bernarticka pro své kulturní a společenské akce. Mimo něj je komplet k dispozici i ostatním spolkům v obci Bernartice či v obcích ve spádovém území Stráže u Tachova. Poprvé bylo pódium využito v říjnu 2013 na Bernartickém posvícení, kdy na něm hrála kapela při zábavě. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Město Bělá nad Radbuzou - Prostranství pro volnočasové aktivity Bělá nad Radbuzou

Prostranství ve třech místních částech města Bělá nad Radbuzou (Doubravka, Smolov, Újezd Sv. Kříže)využívají nejen obyvatelé těchto obcí k volnočasovým aktivitám. Konkrétně došlo k parkovým úpravám, ozelenění, osazení lavičkami, vzniklo hřiště na volejbal, petang a dětské hřiště. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor:

Římskokatolická farnost Bor u Tachova - Loreta Bor - přístavba provozního objektu

Přístavba provozního objektu je přistavena k nemovité kulturní památce Lorety v Boru na místě demolovaného domku pro duchovního a kostelníka. Objekt slouží jako zázemí pro turisty. Vzniklo zde bezbariérové sociální zařízení pro návštěvníky, úklidová místnost a provozní místnost pro správce. Současně byly provedeny stavební úpravy krovu a výměna krytiny v jihozápadní části ambitů, na kterou přístavba navazuje. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor: