Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené ve 2. výzvě (7. kole)

Zprávy

Projekty podpořené MAS Český les v 2. výzvě žádosti o dotaci

Projekty podpořené MAS Český les v 2. výzvě žádosti o dotaci celý text

ostatní | 13. 4. 2012 | Autor:

Občanské sdružení Koráb-Jak dál po rodičovské dovolené

Tento vzdělávací projekt zaměřený na vzdělávání rodičů na mateřské dovolené či bezprostředně po ní realizuje občanské sdružení Koráb od listopadu roku 2009. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Město Přimda - Vybavení dětských hřišť – volnočasové aktivity

Projektem chce město zvýšit rozsah a kvalitu volnočasových aktivit dětí a mládeže v Přimdě a jejích místních částech (Újezd pod Přimdou, Velké Dvorce, Třískolupy) a tím i úroveň života a spokojenost občanů. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Chnápko Jaroslav - Komunitní a pobytové centrum ALTERNATIVA 2010

Žadatel Jaroslav Chnápko z Osvračína na Domažlicku chce uvedené prostory rekonstruovat na komunitní a pobytové centrum a díky tomu diverzifikovat svoji podnikatelskou činnost rozšířením nabídky svých produktů o ubytovací služby. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Město Bor - Zřízení společenské místnosti a úprava návsi v Dolech

Osada Doly se nachází 4 km západně od města Bor. V centru osady je umístěn rybník, v jehož sousedství stojí kaplička pocházející z roku 1882. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

BPS Poběžovice s.r.o - BPS Poběžovice s.r.o. – rozvoj nezemědělských činností

Realizací tohoto projektu dochází k vytvoření provozovny zaměřené na opravy osobních motorových vozidel se specializací na opravy brzd, výfuku, výměny olejů a čištění interiéru. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Konunita NOE - Oživení památkově chráněného areálu barokní fary v Holostřevech

Projekt zahrnuje koncepční zpracování studie obnovy a využití památkově chráněného areálu a na něj bezprostředně navazující veřejné prostranství kolem kostela sv. Mikuláše (kostel a prostranství okolo má sdružení v dlouhodobém nájmu od církve). celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

TEREF, o. s. - Rekonstrukce a využití bývalé stodoly Panského statku v Telicích

Panský dvůr v obci Telice, který tvoří bývalý statek a přilehlé hospodářské budovy vznikl v roce 1685. Během let 1948-1989 docházelo k postupné devastaci celého komplexu Od roku 2003, kdy Panský dvůr získal současný majitel, se začalo s jeho postupnou záchranou. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Občanské sdružení pro záchranu historických varhan

V kostele sv. Martina v Klenčí se nachází movitá kulturní památka – historické varhany z konce 18. století... celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Pelechy - Dětské a hasičské tréninkové hřiště „Háječek“ Pelechy

Březový „Háječek“ je dominantou obce. Vysázely ho a fotbalové hřiště zde založily kdysi děti místní školy a těší se velké oblibě všech občanů i návštěvníků obce. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně - Výstavba muzea s rozhlednou

Tento projekt řeší revitalizaci bývalého poutního místa tak, aby se stalo znovu přitažlivým cílem příměstských turistických aktivit celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Rodiče za hřiště - Vybudování a udržování dětského hřiště v obci Díly

Cílem projektu občanského sdružení „Rodiče za hřiště“ je vytvořit prostor pro společné (aktivní) trávení volného času starším dětem, mládeži a dospělým občanům. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Staré Sedlo - Kvalitní život občanů - cíl a podmínka spokojeného života na venkově

Projekt je řešen na území obce Racov, která je spádovou obcí Starého Sedla. Místní občané, zejména ženy s malými dětmi a mládež, vyjádřili zájem vybudovat v místě, kde rády tráví volný čas, odpovídající zázemí, které v obci chybí. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Staré Sedliště - Přístavba zastřešení terasy

Ve Starém Sedlišti se nachází sportovní areál vystavěný v 80. letech a ten slouží většině obyvatel ke sportovnímu vyžití celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Městys Stráž - Klubovna – Stráž u Tachova

Tento pilotní projekt je prvním krokem v rámci inovativních aktivit městyse Stráž ke zřízení kulturně oddechového centra a rekreačního zázemí. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Lučina-sdružení obcí - Pozvednutí kulturního a společenského života

Ve všech obcích svazku obcí „Lučina- sdružení obcí“ pracují společenské organizace jako sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné organizace, svazy zahrádkářů, chovatelé a podobně, které pořádají nejrůznější slavnosti a společenské a kulturní akce, např. poutě, letní slavnosti, dětské dny, společenská setkání, memoriály, připomínky historických událostí, srazy rodáků atp. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Vičarová Hana - Rekonstrukce penzionu Pivoňka

Penzion Pivoňka se nachází v osadě Pivoň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český les. Smyslem projektu je stávající penzion zrekonstruovat tak, aby se zaměřoval na ubytování a kompletní servis pro pobyty mladých rodin s malými dětmi, turisty hledající klid a odpočinek v poměrně dosti vzdálené oblasti od hustě osídlených a rušných lokalit. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Halže - kostel sv. Jana a Pavla stavební úpravy věže

Kostel, který se nachází na návrší uprostřed obce Halže, pochází z roku 1801, věž byla přistavěna v r.1855. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor: