Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené ve 4. výzvě (14. kole)

Zprávy

Tělovýchovná jednota LOKO Hostouň - Obnova zázemí pro sportovní areál

Cílem projektu je vytvořit podmínky růstu kvality života ve venkovských oblastech a zvýšit atraktivitu prostředí Hostouně pro bydlení prostřednictvím investice do rozvoje zázemí pro volnočasové sportovní aktivity, zlepšení vybavení, vzhledu a především využitelnosti sportovního areálu v Hostouni. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

Obec Třemešné - Víceúčelové zařízení Střelnice

Projekt je logicky provázaným celkem a kromě spolupráce s partnery zapojenými do projektu je realizovaný jako zázemí pro tradiční akce, a to hned několik. Záměrem žadatele je zde navíc pořádat i tradiční akce nové. Kromě toho je projekt provázán a prokazatelně navazuje na již realizované projekty na území MAS. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

Občanské sdružení Koráb - Pojďte s námi na venkov

Hlavním záměrem projektu je vyškolit obcím na území MAS Český les průvodce, kteří poradí návštěvníkům daného území, jaká turisticky zajímavá místa v obci a okolí stojí zato navštívit a podají jim odborný výklad o historii obce a památek v okolí. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

Obec Pasečnice - Dětské hřiště pro MŠ Pasečnice

Projekt je zaměřen na budování nového venkovního hřiště včetně celkové obnovy zahrady MŠ. Také je zaměřen na společenské, sportovní, volnočasové a kulturní aktivity. Projekt je velice inovativní, je zaměřen na zhodnocení nehmotných zdrojů. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

ZLATÝ ČAS o.p.s. - Přístavba pavlače Vesnického Muzea v Halži

Záměrem projektu je výstavba pavlače Vesnického muzea v Halži. Pavlač bude součástí budovy muzea, která je zrekonstruovaná z původní sýpky. Pavlač je architektonickým prvkem venkovských stavení 17. - 18. století. Je nepochybně jisté, že zvýší atraktivitu, celkový dojem a přispěje k vyšší autentičnosti muzea. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

Obec Újezd - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Petrovice

Projekt řeší rekonstrukci chátrající hasičské zbrojnice na návsi v obci Petrovice. Objekt se již pomalu dostává do havarijního stavu a stává se nebezpečným pro pobyt a tím pro obec prakticky nevyužitelný. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor:

Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice - Zázemí pro spolkovou a kulturní činnost

V rámci projektu dojde k rekonstrukci opony a jevištních textilií divadelního kinosálu v Poběžovicích, velkokapacitního stanu včetně vybavení pro pořádání veřejných akcí a vysázení zeleně na veřejných prostranství souvisejících s projektem. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor: