Navigace

Navigace

Obsah

Obec Studánka - Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Studánka

Typ: ostatní
Víceúčelové zařízení budovy, bylo před realizací projektu velmi zastaralé a v technicky nevyhovujícím stavu, který mohl jen těžko plnit funkci společenského, sportovního a kulturního centra obce – navíc se sídlem obecního úřadu, kde nebyl řešen přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob imobilních.


Mimo opravy střechy a výměny oken a vchodových dveří zde nebyla prováděna významná oprava, rekonstrukce – či modernizace této budovy, kde se projevil nejen čas chátrání, ale i vlastní provedení stavebních prací v období výstavby tohoto zařízení v důsledku použití nekvalitních – zastaralých materiálů a stavebních postupů. Tato skutečnost se projevila ve zrychlující se fyzické a morální amortizaci, kde byla v havarijním stavu fasáda na jihovýchodní části budovy. Bylo nezbytné rekonstruovat vnitřní povrchy v prostoru sálu, schodiště u hlavního vstupu, elektroinstalaci včetně osvětlení vestibulu a sálu, provést rekonstrukci kotelny vytápějící sál a schodiště vedoucího do 1. patra – společenské místnosti včetně jeho prosvětlení. Rovněž musela být provedena stavební obnova povrchu sálu. Dále bylo nutné uzavřít - oddělit šatnu od vestibulu – mobilní stěnou, protože vestibul je využíván k hraní stolního tenistu, zejména mládeží ve školním věku.

Rekonstrukcí víceúčelového zařízení byl tento objekt uveden do stavu, který odpovídá funkci kulturního, společenského a sportovního centra obce a který umožní adekvátní výkon veřejné správy s nekomplikovaným vstupem do budovy imobilním osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rekonstruované víceúčelové zařízení umožní konání společenských a kulturních akcí, společenská setkání osob všech věkových kategorií a zájmů, zájmových spolků, kulturní akce, tradiční společenské akce obce, jako je /např. Konopická pouť, setkání mládeže, setkání seniorů, akce zájmových spolků (hasiči, myslivci, sportovci, přeshraniční setkání s bývalými rodáky, konání sportovních akcí, turnajů ve volejbale, stolním tenise apod.).


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: