Navigace

Navigace

Obsah

Římskokatolická farnost Bor u Tachova - stavební úpravy střechy Svaté Chýše

Typ: ostatní
Borská loreta patří k několika málo zachovaným stavbám dříve významného a rozšířeného typu poutních míst. V západních Čechách je spolu s loretou ve Starém Hroznatově posledním zástupcem plně vyvinutého areálu s ambitem. Stavbu lze charakterizovat jako typický a kvalitativně nadprůměrný projev západočeského baroka. Kromě hlavní svatyně se zde nachází kopie domku Panny Marie (tzv. Svatá Chýše), ambit a průčelní objekt – tzv. frontispicium.


Loreta v Boru byla postavena v roce 1668 hraběnkou Isabellou Marií z Götzu. Ze starších zpráv je zřejmé, že již na konci 18. století byla loreta ve velmi špatném stavu a uvažovalo se o jejím zrušení a přestavbě na byty pro chudé. K tomu však nakonec nedošlo a loreta byla v roce 1870 pečlivě opravena. Na počátku osmdesátých let minulého století loretě opět hrozil zánik. Avšak zachránila ji problematicky provedená oprava střech, takže alespoň načas přestalo do objektu zatékat.


Svatá Chýše situovaná uprostřed areálu lorety je kubická stavba obdélníkového půdorysu 7,27 m x 11,03 m o výšce cca 8,9 m k hlavní římse. Do objektu opakovaně zatékalo, neboť vlivem povětrnosti, mrazových cyklů a umístění dešťových vpustí došlo k porušení vnitřních spojů dešťových svodů. Opakovaně byl poškozen interiér objektu.


Nahrazením ploché střechy s mezistřešním žlabem novou valbovou střechou o sklonu 20° tak došlo k odstranění vážného problému v podobě opakovaného zatékání do interiéru Svaté Chýše.


Za využití některých starých prvků také byl realizován nový krov. Stávající plechová krytina byla nahrazena pálenou krytinou – červenými bobrovkami na husté laťování. Nová střecha má také hydroizolační podstřeší.


Projekt byl realizován od srpna 2008 a v září 2009 byla podána žádost o proplacení. Celkové výdaje činily 736 840 Kč.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: