Navigace

Navigace

Obsah

Svazek obcí Domažlicko - Venkov není izolovaný ostrov

Typ: ostatní
Tento vzdělávací projekt. přispěl k předání odborných znalostí a zkušeností týkajících se základů podnikání, marketingu a reklamy, možností získání dotací, hygienických, bezpečnostních, právních a dalších předpisů, využití výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, komunikace a sebeprezentace.


Realizace projektu umožnila jednak zkvalitnění služeb stávajících provozovatelů venkovské turistiky a agroturistiky a jednak vznik dalších zařízení tohoto typu ve venkovském prostoru Českého lesa, což v konečném důsledku přispělo k diverzifikaci ekonomických aktivit, zvýšení příjmů z těchto činností a ke zlepšení kvality života na dotčeném území. Využít nejnovějších znalostí a příkladů dobré praxe k zvýšení informovanosti, znalostí a dovedností cílových skupin a k pozitivní změně nahlížení na tyto aktivity jako na perspektivní druh podnikání na venkově, se v rámci projektu naučilo na 60 zájemců.

Cílem zapojení cílových skupin do vzdělávacího kurzu bylo umožnit další rozvoj území v oblasti venkovského cestovního ruchu (vč. s ním spojených služeb) a tím napomoci k řešení místních problémů. Ty spočívají jednak v malé diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělských subjektů (nízkému využití potenciálu zemědělských farem) a jednak v nízké podnikatelské aktivitě venkovského obyvatelstva v odvětví cestovního ruchu obecně. To je dáno jednak tradičním konzervatismem venkovského prostředí, rovněž však nedostatečnými znalostmi jak zemědělců, tak dalších cílových skupin (potenciálních podnikatelů) na venkově v oblasti podnikání, hygienických předpisů, marketingu a reklamy, nedostatečnou informační gramotností či uměním komunikace a sebeprezentace.


Výsledky projektu:

64 výukových hodin celkem

60 proškolených účastníků vzdělávacích akcí

odborná publikace pro účastníky vzdělávacích akcí (80 ks)

internetová prezentace vzdělávacího kurzu s možností stáhnutí studijních materiálů

            

Zbylý náklad odborných publikací bude využit pro další zájemce o tuto problematiku, kteří se školení nemohli zúčastnit. Internetová prezentace vzdělávacího kurzu může být v budoucnu aktualizována a využita pro další vzdělávání cílové skupiny.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: