Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 18. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 23. května 2019 svou 18. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.4.2 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 23. května 2019 od 14:00 hod. do 28. června 2019 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 13. června 2019 od 11.00 hodin v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 18 -  znění

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria

Na výzvu je alokováno 1.100.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 69

Přílohy Specifický pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan

 

Interní postupy pro IROP platné od 1. 1. 2019: