Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 3. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 4. srpna 2017 svou 1. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.3.1 Posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 4. srpna 2017 od 14:00 hod. do 4. října 2017 do 14:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 3. 8. 2017 v Domažlicích - Pozvánka ke stažení

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 3 - znění

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 55

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD)

 

 Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 3 

- Aktivita Památky

 

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: