Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 15. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Výzva se vyhlašuje na opatření A.1.1 Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti.

Zápis z jednání Výkonné rady

Zápis z jednání Výběrové komise

 

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 13. května 2019 od 14:00 hod. do 17. června 2019 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 28. května 2019 od 9.00 hodin v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 15 - znění

Výzva č. 15 - změna

Příloha výzvy č. 1, 2, 3 - Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 4 - Čestné prohlášení žadatele (Infrastruktura pro předškolní vzdělávání)

Příloha výzvy č. 5 - Čestné prohlášení žadatele (Infrastruktura pro základní školy)

Příloha výzvy č. 6 - Čestné prohlášení žadatele (Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání)

Příloha výzvy č. 7 - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráciza účelem realizace projektu

 

Výzva vychází z výzvy ŘO IROP č. 68 „ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Výzva je zaměřena na aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura ŽŠ a Infrastruktura Celoživotního vzdělávání.

Aktivity středních škol a vyšších odborných škol a Infrastruktura  pro zájmové a neformální vzdělávání není v této výzvě podporována.

 

Projektech musí být dodržena podmínka bezbariérovosti a projekty musí být v souladu se strategickým rámcem MAP nebo KAP  (www.uzemnidimenze.cz).

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:

http://irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Na výzvu je alokováno 25 526 313,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 68 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadetele a příjemce výzvy č. 68

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

 

Interní postupy: