Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 24 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center V.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 8. dubna 2020 svou 24. výzvu IROP.

 

Výzva je vyhlášena na opatření Opatření A.1.3 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení a je zaměřena na aktivitu Rozvoje 

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 8. 4. 2020 od 14:00 hod. do 10. 5. 2020 do 14:00 hod. 

 

V návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření se seminář pro žadatele tentokrát uskuteční formou webináře, tedy on-line. Webinář se bude konat 
dne 20. 4. 2020 od 9.00 hodin. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pozvánka na webinář

Prezentace z webináře

 

Výzva č. 24 - znění

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

 

Na výzvu je alokováno 5.000.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 62 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadetele a příjemce výzvy č. 62

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy: