Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 5. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Zapis z jednání Výkonné rady

Seznam projektů doporučených k financování

 

Seznam schválených projektů Výběrovou komisí

Zápis z jednání výběrové komise

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 30. srpna 2017 svou 5. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.4.2 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 30. srpna 2017 od 14:00 hod. do 17. října 2017 do 14:00 hod. 

 

Výzva č. 5 - znění

 

Pozvánka na seminář

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 69

Přílohy Specifický pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 

 Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 5

- Aktivita Technika IZS

 

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: