Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 2. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Zapis z jednání Výkonné rady

Seznam projektů doporučených k financování

 

Seznam schválených projetků Výběrovou komisí

Zápis z jednání výběrové komise

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 26. července 2017 svou 2. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření C.1.2 Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 26. července 2017 od 14:00 hod. do 20. září 2017 do 14:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 3. 8. 2017 v Domažlicích - Pozvánka ke stažení

 

Výzva č. 2 - znění

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 53 Udržitelná doprava - integované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 53

Přílohy Specifický pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD)

 

Příloha č. 15 Napojení nově vybudované cyklostezky na stávající cyklotrasu nebo cyklostezku

 

 Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 2 

- Aktivita Cyklodoprava

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 3. 8. 2017 v Domažlicích - Pozvánka ke stažení

Prezentace ze semináře

 

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: