Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 20 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center IV.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 30. září 2019 svou 20. výzvu IROP.

 

Výzva je vyhlášena na opatření Opatření A.1.3 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení a je zaměřena na aktivitu Rozvoje 

Zápis z jednání Výkonné rady

Zápis z jednání Výběrové komise

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 30. září 2019 od 14:00 hod. do 31. října 2019 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 8. října 2019, od 10:00 hodin, v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 20 - znění

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

 

Na výzvu je alokováno 3.700.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 62 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadetele a příjemce výzvy č. 62

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy: