Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 4. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Zapis z jednání Výkonné rady

Seznam projektů doporučených k financování

 

Seznam schválených projektů Výběrovou komisí

Zápis z jednání výběrové komise

 

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 29. srpna 2017 svou 4. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.4.1 Modernizace stanic základní složky IZS.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 29. srpna 2017 od 14:00 hod. do 16. října 2017 do 14:00 hod. 

 

Výzva č. 4 - znění

 

Pozvánka na seminář

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 69

Přílohy Specifický pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 4 

- Aktivita Stanice IZS

 

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: