Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 26. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků IV.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 8. dubna 2020 svou 26. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.4.2 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 8. 4. 2020 od 14:00 hod. do 10. 5. 2020 do 14:00 hod. 

 

V návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření se seminář pro žadatele tentokrát uskuteční formou webináře, tedy on-line. Webinář se bude konat 
dne 20. 4. 2020 od 11.00 hodin. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pozvánka na webiminář

Prezentace z webináře

 

Výzva č. 26 -  znění

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria

 

Na výzvu je alokováno 1.100.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 69

Přílohy Specifický pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: https://irop.mmr.cz/getmedia/d2f9029e-05c4-4864-86b4-8ff5b4f5b219/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Interní postupy pro IROP platné od 1. 1. 2019: