Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 23. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti V.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 8. dubna 2020 svou 23. výzvu IROP.

 

Výzva se vyhlašuje na opatření A.1.1 Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 8. 4. 2020 od 14:00 hod. do 10. 5. 2020 do 14:00 hod. 

 

V návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření se seminář pro žadatele tentokrát uskuteční formou webináře, tedy on-line. Webinář se bude konat 
dne 20. 4. 2020 od 8.00 hodin. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pozvánka na webinář

Prezentace z webináře

 

Výzva č. 23 - znění

Příloha výzvy č. 1, 2, 3 - Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 4 - Čestné prohlášení žadatele 

Příloha výzvy č. 5 - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráciza účelem realizace projektu

 

Výzva vychází z výzvy ŘO IROP č. 68 „ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Výzva je zaměřena na aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura ŽŠ a Infrastruktura Celoživotního vzdělávání.

Aktivity středních škol a vyšších odborných škol a Infrastruktura  pro zájmové a neformální vzdělávání není v této výzvě podporována.

 

Projektech musí být dodržena podmínka bezbariérovosti a projekty musí být v souladu se strategickým rámcem MAP nebo KAP  (www.uzemnidimenze.cz).

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:

https://irop.mmr.cz/getmedia/13fce68f-3671-4d23-885c-3c974c4bb4df/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf 

 

Na výzvu je alokováno 1.282.032,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 68 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadetele a příjemce výzvy č. 68

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

 

Interní postupy: