Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 27 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.

 

Seznam vybraných projektů - 27. výzva MAS IROP

Zápis z jednání výběrové komise - 27. výzva IROP

Zápis z jednání výkonné rady - 27. výzva IROP

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 15. července 2020 svou 27. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření C.1.2 Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 15. 7. 2020 od 14:00 hod. do 30. 9. 2020 do 14:00 hod. 

Seminář pro žadatele se uskuteční 3. srpna 2020 v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75, od 9 hodin.

Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
 

Výzva č. 27  - změna


Příloha výzvy č. 1 - hodnotící kritéria

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.  Zaměřena je na  výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Na výzvu je alokováno 10 582 033,- Kč

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 53 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce


Interní postupy: