Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 8 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření A.4.1 Modernizace stanic základní složky IZS.

Zápis v Výkonné rady - Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z Výběrové komise

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 16. dubna 2018 od 14:00 hod. do 31. května 2018 do 14:00 hod. 

 

Termín semináře pro žadatele se uskuteční 25. dubna v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 11 hodin.

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 8 - znění

Příloha výzvy č. 1 - hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 2 - Čestné prohlášení žadatele(příloha č.11)

 

 

 

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“. Zaměřena je na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 

Na výzvu je alokováno 9.388.240 Kč

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 69

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Čestné prohlášení žadatele (příloha č.11)

 

Interní postupy: