Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 11. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Výzva se vyhlašuje na opatření A.3.1 Posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

 

Zápis z jednání Výkonné rady - Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Výběrové komise

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 18. června 2018 od 14:00 hod. do 30. září 2018 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 9. července 2018 v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v Domažlicích. 

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 11 - znění

Příloha výzvy č. 11 - hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 11 - Čestné prohlášení žadatele(příloha č. 12)

 

Výzva vychází z výzvy ŘO IROP č. 55 -  ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC.

Výzva je zaměřena na aktivitu Památky. 

Aktivity Muzea a Knihovny nejsou v této výzvě podporována.

 

Aktivita Památky

- podpora revitalizace souboru vybraných památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014  a seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014

- Obnova památek

- Restaurování části památek a mobiliářů

- Odstraňování přístupových bariér

- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů

- Digitalizace památek a mobiliářů

- Obnova parků a zahrad u souboru památek

- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

 

Na výzvu je alokováno 20.000.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty

 

Povinné přílohy:

Text výzy č. 55 ŘO IROP

Obecná pravidla pro příjemce a žadatele

Přílohy k Obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Interní postupy: