Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 21 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy IV.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 30. září 2019 svou 21. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření C.1.2 Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 30. září 2019 od 14:00 hod. do 22. listopadu 2019 do 14:00 hod. 

Seminář pro žadatele se uskuteční 8. října 2019 od 13:00 hodin v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 21  - znění
Příloha výzvy č. 1 - hodnotící kritéria

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.  Zaměřena je na  výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Na výzvu je alokováno 3.199.999,- Kč

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 53 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce


Interní postupy: