Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 14 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

Podpora rozvoje infrastruktury sociálního bydlení

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 24. září 2018 svou 14. výzvu IROP.

Výzva je vyhlášena na opatření Opatření A.1.3 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení a je zaměřena na aktivitu Rozvoje 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 24. září d 14:00 hod. do 9. listopadu 2018 do 14:00 hod. 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 4. října v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 11 hodin.

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 14 - znění

Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení žadatele

 

Na výzvu je alokováno 4.800.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty k výzvě jsou ke stažení zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD

 

Interní postupy: