Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 28 Místní akční skupiny Český les, z. s., k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

„MAS Český les, z. s. – IROP – Modernizace stanic
základní složky IZS III“

Seznam vybraných projektů - 28. výzva MAS IROP

Zápis z jednání výběrové komise - 28. výzva IROP 

Zápis z jednání výkonné rady - 28. výzva IROP

 

Výzva se vyhlašuje na opatření integrované strategie A.4.1 Modernizace stanic základní složky IZS.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 23. července 2021 od 9:00 do 25. srpna 2021 do 14:00.

 

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 26. července 2021 od 10.00 v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Výzva č. 28 – znění

Příloha výzvy č. 1 - hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 2 - Čestné prohlášení žadatele (příloha č. 11)

 

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“. Zaměřena je na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-69-integrovany-zachranny-system-integrovan

Na výzvu je alokováno 391.000 Kč (CZV).

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 69  ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - výzva č. 69

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Čestné prohlášení žadatele (příloha č. 11)

 

Interní postupy: