Navigace

Navigace

Obsah

Město Domažlice realizuje stavbu mateřské školy (název projektu „Domažlice - MŠ Petrovická“, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884).

Stavba zdárně pokračuje, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Budova má kompletně dokončenou střechu, je provedeno celkové zateplení obálky budovy a jsou osazena hliníková okna. Uvnitř objektu jsou provedeny rozvody technické instalace, omítky, čisté podlahy a částečně obklady stěn. V nejbližších dnech budou zahájeny práce na provedení fasádní omítky a dále pak na oplocení kolem zahrady mateřské školy.

Probíhá výběrové řízení na dodávku vnitřního vybavení nábytkem.

Realizací projektu vznikne moderní a bezbariérová budova mateřské školy. Objekt bude mít celkem tři oddělení, dohromady zde najde zázemí 75 dětí. Součástí nové budovy bude rovněž výsadba nové zeleně a vybavení zahrady herními prvky v zahradě školky.

Finanční prostředky ve výši 95 % uznatelných nákladů projektu poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 15. výzvy Místní akční skupiny Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III (vazba na 68. výzvu IROP).

Duben 2021 / P. Fišerová

 

rekonstrukce školkyrekonstrukce školky

rekonstrukce školky

rekonstrukce školky

rekonstrukce školky

rekonstrukce školky

Zprávy

Stavba Mateřské školy v ul. Petrovická v Domažlicích

Realizace Mateřské školy, v ul. Petrovická v Domažlicích, zdárně pokračuje. celý text

ostatní | 21. 4. 2021 | Autor: Správce Webu